Actueel (01-04-2016)

Robomotive BV
Marie Curieweg 16
6045 GH Roermond
T: +31 (0)650-222969
F: +31 (0)475-375050
M: info@robomotive.nl

Werkwijze testen business case op democel

Om de drempel tot investering in robotcellen te verlagen heeft Robomotive een democel gebouwd, welke te Roermond opgesteld staat en welke ook enkele keren per jaar op beurzen zal staan.
 
Zoals gezegd vormt de democel het toppunt van flexibiliteit door inzet van zowel een humanoïde robot, alsook de adaptieve servogrijpers en de 3D vision. Wellicht kan een ideale oplossing voor uw business case bestaan uit maar twee, één of zelfs géén van deze nieuwste technologieën (en dus wellicht met “conventionele” productie automatisering/ robotisering). Op basis van onze ruime ervaring in de productie automatisering en robotisering kunnen wij u helpen bij het maken van de juiste automatiseringskeuze in combinatie met het berekenen van een ROI (Return On Investment).
 
Indien u interesse heeft, zijn wij te allen tijde bereid om met u een vrijblijvend oriënterend gesprek hierover te voeren (dit gesprek kan zowel bij de klant alsook bij Robomotive te Roermond plaatsvinden; laatstgenoemde locatie geniet natuurlijk de voorkeur, omdat de democel dan ook bekeken kan worden).
 
Als er na het oriënterend gesprek nog steeds serieuze interesse is (b.v. bij goede ROI van voorgesteld oplossing), kan er een test op de democel worden gepland. Hiervoor dienen dan enkel producten en een procesafloop door de klant te worden aangeleverd. De voorgestelde oplossing kan –wederom door de flexibiliteit van de cel- worden gesimuleerd door het wel of niet inzetten/inschakelen van de nieuwst technologieën (bv robot maar met één arm laten werken of vision-gedeelte uitzetten of grijpermogelijkheden beperken etc).
 
Na uitvoeren van de testen worden de resultaten samen met u geëvalueerd en kunnen de eventuele vervolgstappen worden bepaald.

Robomotive BV
Marie Curieweg 16
6045 GH Roermond

 

T: +31 (0) 650222969
M: info@robomotive.nl

Nederlands
Duits
English
NL