Actueel (01-04-2016)

Robomotive BV
Marie Curieweg 16
6045 GH Roermond
T: +31 (0)650-222969
F: +31 (0)475-375050
M: info@robomotive.nl

Strategie Robomotive

Robomotive wil door het actief tonen van de mogelijkheden van de nieuwe generatie industriële robots de mindset rondom de inzet van robots veranderen van “dirty, dumb and dangerous” naar “flexible, intelligent and adaptive”.
 
Tegelijkertijd hoopt Robomotive onder andere d.m.v. de demo-robotcel het proces te versnellen binnen (west-)Europa m.b.t. de onvermijdelijkheid (het is niet de vraag “of”, maar “wanneer”) van het steeds meer gaan inzetten van (humanoïde) robots met 3D-vision, zodat bedrijven zowel nationaal alsook internationaal concurrerend kunnen blijven.
 
Zoals in de missie van Robomotive aangegeven wil Robomotive met name voorzien in de marktbehoefte om ook werkplekken die tot nu toe technisch en/of commercieel moeilijk te automatiseren waren, manonafhankelijk te maken met een goede ROI (Return On Investment; terugverdientijd). Hierbij dient met name gedacht te worden aan het –liefst binnen dezelfde installatie- kostengunstig kunnen automatiseren van een hoge productmix (meerdere producten door elkaar heen) in kleinere series.
 
Robomotive wil de nieuwe generatie robots heel breed in de industrie inzetten, dus niet alleen maar in de maakindustrie, maar ook in b.v. de agro-/foodindustrie of in nieuwe industrieën (Robomotive kan ook meedenken over Design For Assembly in geval van nieuwe producten). Daarnaast kan Robomotive u ook advies geven over de  integratie van de eerste robots binnen een bedrijf.
 
Dit alles willen wij bereiken door de in Roermond (samen met partners) gebouwde demo-robotcel te tonen op beurzen en beschikbaar te stellen voor klanten. Hierdoor kunnen klanten zelf inschatten of het concept van Robomotive voor hen technisch en commercieel haalbaar is. Robomotive denkt daarbij mee over de totale businesscase, ten einde een goede ROI/ terugverdientijd te hebben. Per situatie kan daarbij gezocht worden naar de meest geschikte automatiseringsoplossing. Dit kan een humanoïde robot zijn met adaptieve grijpers en 3D-vision, maar b.v. ook een conventionele (relatief goedkopere) eenarmige robot met een adaptieve grijper en 3D-vision. Een en ander is daarbij o.a. mede afhankelijk van de complexiteit aan robothandelingen en de takttijden van de betrokken processen.
 
Over het algemeen bestaat de strategie van Robomotive verder uit:
Lange termijn denken (zowel in relatie met klanten, maar ook in relatie met leveranciers en medewerkers binnen de projectteams van Robomotive);
Steeds commitment binnen alle partijen bereiken (wederom klanten, leveranciers en eigen medewerkers) door duidelijke communicatie over wat van wie, wanneer en hoe verwacht wordt;
Samenwerken met partners uit de industrie, hogescholen, universiteiten (synergie), ten einde win-win situaties te creëren, b.v. door het ontwikkelen van nieuwe technieken;
Het turnkey uitvoeren van projecten, ten einde zo min mogelijk overdrachtsverliezen te hebben. Robomotive is daarbij de hoofdcontractor en de partners van Robomotive worden daarbij als subcontractors ingeschakeld;
Alle bovengenoemde zaken via gestructureerde werkprocessen uit te voeren (ongeacht grootte of complexiteit van het project);
Het volgen van de nieuwste ontwikkelingen op robotgebied. Zo zullen er in de toekomst steeds meer raakvlakken komen tussen de in industriële robots en de in opkomst zijnde service robots (zoals het humanoïde karakter, de adaptieve grijpers, 3D-vision en slimme software).
 
 
Click hier om te lezen hoe Robomotive projecten turnkey uitvoert.
 
Click hier om meer te lezen over de werkwijze rondom de democel van Robomotive.
 
Click hier om meer te lezen over de toepassingsmogelijkheden van de robotcellen van Robomotive. 
 

Fijne dagen en een goed 2018
Robomotive BV
Marie Curieweg 16
6045 GH Roermond

 

T: +31 (0) 650222969
M: info@robomotive.nl

Nederlands
Duits
English
NL